Intellektualism

Intellektualism, kunskapsuppfattning som står i skarp motsatsställning till empirism och sensualism. Enligt intellektualismen är allt i grunden förnuftigt. Ibland talar man också intellektualism i psykologin och avser då uppfattningen att psykiska förlopp bestäms av förståndet. Intellektualism kan också vara motsatsen till antiintellektualism och betyder i så fall en kraftig tilltro till det mänskliga förnuftet, dess roll och möjligheter. Inte sällan används ordet också i nedsättande innebörd, betecknande övertro på intellektet och i synnerhet vetenskapen på känslans och viljans bekostnad.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar