Islamism

Islamism, benämning på en uppfattning av islam som allomfattande politisk ideologi. Islamism används som alternativ till benämningen islamisk fundamentalism.

Lägg till ny kommentar