Jinism

Jinism, indisk religion, se jainism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar