Kulturrelativism

Kulturrelativism, term som inom antropologin används för att beteckna både en moralisk attityd och ett forskningsmetodologiskt förhållningssätt till främmande kulturers sedvänjor och tankemönster. Melville J. Herskovits sökte på 1950-talet systematiskt formulera kulturrelativismens innebörd. Han ansåg att varje sedvänja borde bedömas utifrån de lokala konventioner och etiska normer som existerar i varje samhälle. Denna tes har vunnit vitt erkännande som en metodisk riktlinje i det antropologiska studiet av främmande kulturer. Däremot har den relaterade frågan om etiska normers ev. relativitet lett till en omfattande debatt. Kritiker av relativismen – ibland benämnda "universalister" – har hävdat att man med dess hjälp kan försvara varje grym handling eller sedvänja utifrån att den har en viss grad av acceptans inom den kultur där den förekommer. Den relativistiska ståndpunkten är att just beteckningar som "grym" ofta försöker göra en (vanligtvis) västeuropeisk moralisk idé till universell norm. Det har också påpekats att förekomsten av, eller strävan att etablera, universella mänskliga rättigheter inte utesluter en metodisk hållning som betonar varje samhälles rätt att förstås utifrån sina egna förutsättningar.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.