Marxism-leninism

Marxism-leninism, riktning inom marxismen som ansågs vara i överensstämmelse med Lenins utformning av densamma. Marxism-leninismen sades ofta vara "marxismen i imperialismens tidsålder". Termen skapades efter Lenins död och användes med förkärlek av Stalin och hans anhängare. Vissa av dess grundteser, t.ex. gällande partiets ställning, går verkligen tillbaka på Lenin, medan helheten skapades först i och med den stalinistiska s.k. generallinjens slutliga seger under 1930-talets första år.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar