Neodadaism

Neodadaism, benämning på olika riktningar inom bildkonsten efter andra världskriget, som på skilda sätt varierat och utvecklat sidor av dadaismens ursprungliga estetik och idéer. Som företrädare för neodadaismen räknas ofta tidiga verk av Jasper Johns och Robert Rauschenberg samt de franska konstnärer och kritiker som 1960 samlades kring manifestet nouveau réalisme. Neodadaismens experiment med olika tekniker, där diverse massproducerade föremål, logotyper och avfall fogades samman i collage och assemblage, förebådade popkonsten och har dessutom utgjort en viktig förutsättning för vissa delar av postmodernismen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar