Nordism

Nordism, benämning på dels strävan att främja samarbete och samverkan mellan de nordiska länderna, dels känslan av samhörighet mellan Nordens länder och folk, se skandinavism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar