Nyfeminism

Nyfeminism, ursprungligen en sammanfattande benämning på riktningarna inom 1970-talets nya kvinnorörelse. Numera används benämningen ibland för att beteckna 1980- och 90-talens postmoderna feminism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar