Ockultism

Ockultism, samlingsbegrepp för olika idéer om att det bortom verkligheten finns andliga krafter som människan kan komma i kontakt med och använda sig av. Till ockultism brukar man räkna bl.a. astrologi, alkemi, hermetism, rosenkreutzeri, teosofi och antroposofi, spiritism, olika former av magi och spådomskonst och i vid bemärkelse nyreligiositet och new age. Begreppet ockultism är innehållsmässigt ytterst diffust, men har en stark värdeladdning, i kristna kretsar i huvudsak negativ.

I västerlandet (inkl. Ryssland) har ockultismen blommat upp under vissa perioder som annars kännetecknats av vetenskapstro och rationalism. Under renässansen, upplysningstiden och det utgående 1800-talet fanns starka ockulta strömningar, ofta knutna till hemliga ordenssällskap. Inom de ockultistiska grupperna sysslade man med "förbjuden kunskap", teorier och praktiker som rensats ut av samhället eller kyrkan. Också under 1900-talet har det funnits inflytelserika ockulta riktningar, särskilt inom konst och litteratur men också inom politiken. Nazismen hade vissa ockulta inslag. Även viss ungdomskultur har drag av ockultism.

Många kända diktare (i Sverige bl.a. Stagnelius, Strindberg, Fröding och Selma Lagerlöf) har inspirerats av ockulta åskådningar.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.