Optimism

Optimism (av lat. optimus 'bäst'), i filosofin åskådningar enligt vilka världen är god och det onda overkligt eller i varje fall något som är underordnat det goda. Termen optimism kom först till användning i början av 1700-talet i samband med Leibniz åsikt att vår värld är den bästa av alla möjliga världar, en åsikt som senare gjordes till föremål för Voltaires satir i "Candide" (1759). Bland senare företrädare för en metafysisk optimism kan nämnas Hegel. Också 1800-talets stora framstegsteoretiker (bl.a. Comte, Marx och Spencer) kan anses ge exempel på optimism.

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.