Pacifism

Pacifism (fr. pacifisme, en bildning till paix 'fred', av likabetydande lat. pax, genitiv pacis), ideologisk hållning till konflikter som på religiös eller etisk grund avvisar användningen av våld, också i självförsvarssyfte. Pacifism kan i fråga om självförsvarsvåld vara pragmatisk eller kategorisk (radikalpacifism). Den pragmatiska pacifismen kan antingen ta hänsyn till våldets art (t.ex. kärnvapenpacifism) eller till dess politiska syfte. Pacifism har ofta utgjort den dominerande hållningen i fredsrörelser och i försök att formulera och tillämpa ickevåldsstrategier. Den har starka rötter i såväl kristendomen som i buddhismen. Ickevåldets mest inflytelserike förespråkare under 1900-talet är Gandhi. Huvudproblemet för pacifismen har förblivit förhållningssättet gentemot en fullständigt hänsynslös motståndare som ej kan nås med ickevåldets psykologiska påverkan.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.