Regionalism

Regionalism, ideologi eller politisk strävan med utgångspunkt i en region. Med rötter i en utopistisk och federalistisk tradition betonas i regionalismen vanligen en långtgående autonomi för statens regionala nivå och en geografisk närhet mellan medborgarna och deras valda representanter. Ofta förutsätts även en regional identitet hos medborgarna. Denna kan även innehålla kritik mot industrisamhällets resurshushållning och krav på ökad lokal eller regional självförsörjning. I amerikansk debatt förekommer begreppet bioregionalism för detta ekologiskt färgade synsätt. Regionalism uppträder också i en separatistisk variant, ofta förstärkt av nationalistiska tendenser (t.ex. i Katalonien, Baskien, Bretagne och Skottland). Den europeiska integrationen har skapat nya konkurrensvillkor, som inneburit en impuls för vissa regioner att hävda sina intressen på en större ekonomisk och politisk arena. EU har en regional indelning och det förekommer flera samarbetsorganisationer för olika europeiska regioner.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.