Scientism

Scientism, filosofisk uppfattning som tillerkänner den empiriska vetenskapen en grundläggande och avgörande betydelse för all mänsklig kunskap. Den logiska positivismen under vårt århundrade är exempel på scientism. Termen används ofta i kritiskt syfte för att ange en överdriven tro på vetenskapen. Kritik av scientismen finns hos t.ex. Theodor Adorno.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar