Simultanism

Simultanism är en term i bildkonsten för den effekt som uppstår genom att man i ett och samma ögonblick uppmärksammar flera färger eller former, så att de inbördes påverkar varandras effekt i seendet. Ett exempel är den intensivare och klarare verkan som en brunröd färg får genom att ses tillsammans med en klargrön i stället för att betraktas isolerad. Simultanverkan, som också kan avse enbart formsamverkan, ingår i praktiskt taget all bildverkan, men har systematiskt utnyttjats framför allt av neoimpressionismen, som byggde på beskrivningar rörande färgsimultanism i den samtida optiska vetenskapen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar