Speciesism

Speciesism, artdiskriminering, artism, term myntad 1970 av den brittiske psykologen Richard Ryder (f. 1940). Den fick internationell spridning främst genom Peter Singers bok Animal Liberation (1975; "Djurens frigörelse"). Speciesism användes från början enbart normativt som en negativ benämning på behandlingen av individer uteslutande efter vilken art de tillhör. Men ordet kan även användas deskriptivt. En distinktion har gjorts av den amerikanske filosofen James Rachels (f. 1941), som skiljer mellan okvalificerad och kvalificerad speciesism. Enligt den okvalificerade speciesismen är arttillhörigheten i sig tillräcklig för att rättfärdiga särbehandling. Den kvalificerade speciesismen kräver att arttillhörigheten skall vara kopplad till andra egenskaper vilka är moraliskt relevanta och därför rättfärdigar särbehandling.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.