Synergism

Synergism finns både inom biologi och teologin.

Synergism inom biologin

Synergism avser här synergi samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig (potentiering). Exempelvis kan den tillväxtstimulerande verkan av växthormonerna auxin och gibberellin tillsammans vara större än summan av de stimuleringar som auxin och gibberellin ger var för sig.

Inom humanbiologi och medicin talar man om den synergistiska effekten av samverkan mellan biologiskt och/eller medicinskt aktiva ämnen, vanligen läkemedel. Samverkanseffekten kan betingas av att två ämnen aktiverar samma receptorer eller av att de via olika receptorer åstadkommer samma eller liknande verkningar. En synergistisk effekt kan också till synes uppstå om det ena ämnet blockerar det andras nedbrytning och därmed förstärker effekten av det senare. Detta är dock inte genuin synergism, eftersom det i begreppet egentligen ligger att båda ämnena var för sig bidrar till effekten. Ibland används termen additiv synergi för att ange att totaleffekten är summan av de enskilda ämnenas effekter.

Synergism inom teologi

Inom teologin innebär synergism tanken på en samverkan mellan gudomlig och mänsklig aktivitet. Den är särskilt karakteristisk för de ortodoxa kyrkorna men möter även i den medeltida teologin i västkyrkan. Inom lutherdomen har synergismen varit kontroversiell utifrån grundtanken om frälsningen som ett verk av "Guds nåd allena" (särskilt under den s.k. synergistiska striden i Tyskland under 1500-talet).

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.