Titoism

Titoism avser benämning på den form av kommunism, som utvecklades i Jugoslavien under Tito. Kännetecknande för titoismen var oberoendet av Moskva samt den decentraliserade ekonomiska organisationen med bl.a. självstyrande arbetarråd i företagen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar