Unitarism

Unitarism är en sammanfattande benämning på olika smärre riktningar och samfundsbildningar som inom kristendomens ram avvisar kyrkliga dogmer, t.ex. treenighets- och försoningslärorna. En tidig variant var socinianismen. Termen präglades i England under 1600-talet, där unitarier anknöt till deismen och upplysningens dogmkritik. I USA hade unitarismen vissa framgångar under början av 1800-talet (t.ex. med grundandet av Harvard Divinity School) men har sedan markant gått tillbaka.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.