Unitarism

Unitarism är en sammanfattande benämning på olika smärre riktningar och samfundsbildningar som inom kristendomens ram avvisar kyrkliga dogmer, t.ex. treenighets- och försoningslärorna. En tidig variant var socinianismen. Termen präglades i England under 1600-talet, där unitarier anknöt till deismen och upplysningens dogmkritik. I USA hade unitarismen vissa framgångar under början av 1800-talet (t.ex. med grundandet av Harvard Divinity School) men har sedan markant gått tillbaka.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar