Fidelism

Fideism, en teologisk eller filosofisk uppfattning enligt vilken religiös tro inte kan underbyggas med argument av något slag. Tron uppfattas som en så grundläggande utgångspunkt för den religiösa läran att den inte behöver motiveras eller förankras genom hänvisning till något utanför trons egen värld. Många olika typer av teologi har betecknats som fideistiska i 1800- och 1900-talens teologiska diskussion; ibland har termen använts i nedsättande mening. Den av thomismen påverkade huvudlinjen i romersk-katolsk teologi har markerat ett klart avståndstagande från alla typer av fideism, medan en inflytelserik protestantisk teolog som Karl Barth måste sägas företräda en form av fideism när han gör gällande att uppenbarelsen inte har någon som helst anknytningspunkt hos människan. I nutida debatt har termen fått nytt liv genom en artikel av filosofen Kai Nielsen, "Wittgensteinian Fideism", i tidskriften Philosophy (1967). Han argumenterar för att den religionsfilosofi som bygger på Ludwig Wittgensteins senare filosofi är en form av fideism och som sådan enligt Nielsen intellektuellt ohållbar. Artikeln utlöste en livlig diskussion. Den idé hos Wittgenstein som dessa fideister tar fasta på är att religionens språk utgör ett eget "språkspel", som bara kan bedömas utifrån sina egna regler och inte kan kritiseras med hjälp av andra "språkspel". En inflytelserik representant för denna uppfattning är religionsfilosofen D.Z. Phillips.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.