Manchesterliberalism

Manchesterliberalism, form av liberalism som förfäktar att helt fri konkurrens leder till ekonomisk utveckling och rättvis fördelning av samhällets produktionsresultat. Namnet kan härledas från en grupp ekonomer och företagare med anknytning till handelskammaren i Manchester, som verksamt bidrog till att spannmålstullarna avskaffades 1846. Denna markerade inriktning mot tullfrågan innebar inte att den s.k. Manchesterskolan (med företrädare som Richard Cobden och John Bright) omfattade hela det klassiska liberalistiska programmet, vilket däremot kan tillskrivas manchesterliberalismen. Då effekterna av denna ekonomiska politik missgynnade de svagare i samhället modererades uppfattningen och fick en mera socialt anpassad reformistisk karaktär (jfr socialliberalism). Under 1970- och 1980-talen har en framväxande nyliberalism åter anammat manchesterliberalismens absoluta avvisande av statsstyrda ingripanden.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.