Kognitivism

Kognitivism (av kognitiv), uppfattning inom värdeteorin att man kan ha kunskap (eller rationellt underbyggda åsikter) i värdefrågor, vunnen antingen med hjälp av förnuftet eller genom observation (intuition). Motsatsen kallas (värde)skepticism. Dessutom används termen för uppfattningen att värdetermer betecknar egenskaper, alltså som gemensam beteckning på naturalism och värdeobjektivism. Motsatsen kallas nonkognitivism eller emotivism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar