Monarkianism

Monarkianism (av medeltidslat. monarchianus 'monarkian', av senlat. monarchianus 'anhängare av envälde'), riktningar i den tidiga kyrkan som tog avstånd från treenighetsläran i den form som kom att accepteras av den segrande teologin. Hit hör adoptianism och modalism. Monarkianerna betonar enheten hos Gud.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar