Neomarxism

Neomarxism, samhällsekonomisk inriktning som utvecklades under 1960-talet av främst Paul A. Baran och Paul M. Sweezy. Neomarxismen avviker från den klassiska och ortodoxa marxismen genom att inte basera sig på arbetsvärdeteorin och genom att betona kapitalismens roll i den fortsatta underutvecklingen av länderna i tredje världen. Dessutom ställde sig neomarxisterna kritiska till Sovjetunionen och övergav uppfattningen att industriarbetarklassen skulle vara den ledande revolutionära klassen. Neomarxisterna inspirerades av Frankfurtskolan, som tidigare även kallades nymarxistisk.

De två huvudkomponenterna inom neomarxismen är dels teorin om ett växande ekonomiskt överskott och stagnation i de högt utvecklade kapitalistiska länderna, dels en radikal variant av beroendeteorin om imperialism och underutveckling. Den förra utvecklades av Baran och Sweezy i boken "Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order" (1966), den senare i synnerhet av Andre Gunder Frank, Harry Magdoff och Samir Amin.

Neomarxismen fick stor betydelse för vänstervågen under 1960- och 70-talen. Den påverkade i synnerhet de radikala rörelserna i tredje världen och de antiimperialistiska solidaritetsrörelserna i Nordamerika och Västeuropa. Tidskriften Monthly Review är fortfarande neomarxisternas huvudorgan. Neomarxismen är även en huvudkomponent i den samhällsekonomiska tradition, radikal politisk ekonomi, som manifesterat sig i Union for Radical Political Economics (URPE) med tidskriften Review of Radical Political Economics samt i tidskrifter som New Left Review och Review of African Political Economy. I Sverige har bl.a. tidskrifterna Zenit, Kommentar och Häften för Kritiska Studier innehållit neomarxistiska tankesätt.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.