Nordbuddhism

Nordbuddhism, en (historiskt oegentlig) geografiskt betingad benämning på mahayana och närliggande riktningar inom buddhismen, såsom lamaismen och motsvarande kinesiska och japanska skolbildningar. Nordbuddhism skall främst ses i kontrast till den sydliga theravadabuddhismen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar