Rayonism

Rayonism är en riktning inom den abstrakta konsten, lanserad i Moskva 1911 av Michail Larionov och hans hustru Natalja Gontjarova, som en utveckling av bl.a. neoimpressionism och kubism. Från början målade man gärna i former av stråk och strålknippen med en betoning av gestaltningen som ett spel av ljus och färg. I ett manifest 1913 gav Larionov försteg för en klart geometrisk form.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar