Primitivism

Primitivism, föreställningar som i äldre och enklare stadier av civilisationen ser något bättre och mer förebildligt än rådande högre kulturnivå. Sådana idéer har ständigt funnits i den västerländska kulturen. Antiken blickade tillbaka på guldåldern. Herdediktningen idealiserade lantlivet. De geografiska upptäckterna under renässansen glorifierade primitiva kulturer, som Montaignes föreställning om "den ädle vilden". Göticismen drömde om ärofull svensk storhet i forntiden. Under 1700-talet blir Rousseau med sin maning till återgång till naturen den moderna primitivismens grundare, och Nietzsche och Freud gav den i slutet av 1800-talet ny näring. 1900-talets primitivism betonar dels en återgång till en mer mytisk åskådning, dels en sexuell frigörelse. D.H. Lawrence var dess främsta apostel. I Sverige företräddes primitivismen av Fem unga med Artur Lundkvist i spetsen, men också av andra bland mellankrigstidens diktare.

Inom bildkonsten är primitivism en gemensam benämning på de moderna stilar, vars formspråk utvecklats under stark påverkan av stamkonsten, den s.k. primitiva konsten, från Oceanien, Afrika och indiankulturerna i Amerika. Till dessa moderna stilar hör bl.a. fauvismen, kubismen, dadaismen, den tyska expressionismen, surrealismen och den abstrakta expressionismen. Ordet primitiv används här i den positiva betydelsen ursprunglig, äkta, d.v.s. ett stadium inom bildkonsten som saknar den europeiska traditionens klassicism och vetenskapliga naturalism och senare tiders teknologiska påverkan. Den primitiva konsten var viktig som idégivare, eftersom man ansåg den vara ett uttryck för en icke kommersiell, ursprunglig konstform, som stod i skarp kontrast till den klassiska, europeiska traditionens bilduppfattning och som samtidigt hade kapaciteten att uttrycka de magiska avsikter och de sociala sammanhang som ursprungligen format den. Koloniala intressen kring sekelskiftet visar tydligt varifrån konstnärer i olika länder fått de impulser som bidragit till de moderna stilarnas särdrag. Tyska expressionister (Nolde, Pechstein, Ernst, Beckman m.fl.) påverkades t.ex. främst av skulpturen från de tyska kolonierna i Oceanien (Nya Guinea) och Afrika (Kamerun), som är expressiv till sin karaktär, medan fauvister och kubister (Matisse, Picasso, Braque, Léger, Epstein, Modigliani m.fl.) fick sina avgörande impulser från skulpturen i de franska kolonierna i Västafrika, som är mer stiliserad, frontal och geometrisk till karaktären. Konstnärer såsom t.ex. Moore, Ernst, Pollock, Matta, Rivera, Orozco har även starkt påverkats av de amerikanska indiankulturernas skulptur och måleri.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.