Minarkism

Minarkism är en politisk filosofi och en form av libertarianism och nyliberalism. En annan benämning på minarkism är minimal etatism. Begreppet går i strikt mening ut på att staten ska existera men dess funktioner ska minimeras till att skydda individer från aggression, stöld, kontraktsbrott och bedrägeri, där de enda institutionerna är militär, polis och domstol. Dessa ses som statens enda legitima uppgifter, denna form kallas ofta för nattväktarstat.

Minarkister hävdar att staten inte har någon rätt att använda sitt monopol av våld för att störa fria transaktioner mellan människor, och ser statens enda ansvar som att överse att avtal mellan privatpersoner, och att egendom skyddas genom ett system av statligt rättsväsende och polis. Den stora skillnaden gentemot anarkismen är att man hävdar att en stat är oundviklig. En annan argumentation är att privata försvars- och rättsföretag skulle tendera att visa partiskhet i konflikter. Robert Nozick hävdade i sin bok Anarki, stat och utopi att nattväktarstaten ger ett ramverk som gör det möjligt att skapa frivilliga underliggande politiska samhällssystem så länge de respekterar grundläggande individuella rättigheter.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.