Nyhegelianism

Nyhegelianism, term särskilt för de filosofiska riktningar i Storbritannien och USA som under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet återknöt till Hegels filosofi i försök att forma ett idealistiskt alternativ till tidens materialism och utilitarism. Hit hör bl.a. de brittiska tänkarna T.H. Green och F.H. Bradley men även John McTaggart, Bernard Bosanquet och Josiah Royce.

Ibland förs också de italienska tänkarna Benedetto Croce och Giovanni Gentile till denna grupp och i mera utvidgad betydelse kan termen få beteckna alla de tänkare som vid denna tid anknöt till Hegel, särskilt i Tyskland, Polen och Ryssland. I Tyskland var intresset dock ofta mera historiskt–filologiskt. Se även hegelianism.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.