Puritanism

Puritanism, betydelsefull gren av 1500- och 1600-talens engelska kyrkoliv. De av kalvinismen präglade puritanerna ville rena (därav namnet) den anglikanska kyrkan från dess, som de menade, obibliska inslag: mässkläder, fast liturgi, episkopal kyrkoordning m.m. Puritanismen lade stor vikt vid omvändelse och en strängt moralisk livsföring såsom flit, söndagshelgd och avhållsamhet från världsliga nöjen. John Bunyans "Kristens resa" uttrycker denna livshållning. Puritanismen förgrenade sig i bl.a. anglikansk lågkyrklighet, presbyterianism, kongregationalism, baptism och kväkarrörelse.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar