Spontanism

Spontanism, en skenbart oorganiserad abstrakt stil, som från omkring 1950 började göra sig gällande inom framför allt måleri och teckning: formerna utvecklas utan närmare föregående planering och medveten kontroll vid tillkomsten. I själva färgmaterien eller penndragen åstadkoms spontanism genom någon slumpprocess, t.ex. genom att färgen kastas på duken från avstånd (action painting, tachism). Spontanism har rötter i surrealismen och dess automatism och dyrkan av det omedvetna, men ordet brukas i dag främst för sättet att organisera färg och form.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar