Vänsterism

Vänsterism är en samlingsbegrepp för ideologier som anses ligga till vänster på den politiska skalan. Till exempel socialism, kommunism, anarkism och så vidare.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar