politiskt

Evolutionism

Evolutionism, åskådning enligt vilken en utveckling (evolution) från "lägre" till "högre" former äger rum eller har ägt rum. I biologin är evolutionism närmast liktydig med utvecklingslära. Inom historie- och samhällsfilosofin har evolutionismen haft stor betydelse särskilt fr.o.m. upplysningstiden; se framstegstanken.

Eurokommunism

Eurokommunism, riktning inom kommunistpartierna i Italien, Frankrike och Spanien, präglad av en mer eller mindre radikal frigörelse från Sovjetunionens ideologiska inflytande och av sökande efter en egen europeisk väg till socialismen. Termen användes första gången 1975. Eurokommunisterna accepterade parlamentarism och även valsamarbete och koalitioner mellan kommunister och andra partier.

Caudillism

Caudillism (spanska. caudillismo, av caudillo 'ledare', 'anförare'), politiskt system i Latinamerika som dominerade efter det spanska väldets sammanbrott i början av 1800-talet och som var betydande ännu under 1900-talets förra hälft. Caudillismen byggde på klientförhållande till en mäktig caudillo, ofta militär, som härskade över ett område eller en provins. Genom allianser med andra caudillos, genom korruption, valfusk och ofta rent banditväsen kunde sådana caudillos t.o.m. slå sig fram till presidentposten.

Caesarism

Caesarism, absolutism eller envälde av det slag som omkring 50 f.Kr. infördes i Rom av Julius Caesar, i princip grundat på folkets förtroende, men präglat av både tvångsmakt och personkult. Termen används ibland också för att beteckna imperialism.

Bonapartism

Bonapartism, självsvåldigt gripande av makten i samhället. Termen syftar på Napoleon Bonaparte och har senare använts i samband med kritik av revolutionära riktningar. Lenin och bolsjevikerna blev t.ex. kritiserade i svenska tidningar för bonapartism efter att ha störtat den provisoriska regeringen i Ryssland 1917. I Frankrike kunde termen efter 1815 avse strävan efter att återupprätta kejsardömet med huset Bonaparte på tronen.

Sidor